بروزنیوزsmart Archives | بروزنیوز

برچسب: smart

قابلیتی که دیوار شما را با تغییر رنگ هوشمند می سازد

محققان رنگی را اختراع کرده اند که قادر است دیوارهای عادی را به دیوارهای هوشمند تبدیل کند در دنیای امروز تمایل افراد به استفاده از وسایل هوشمند بیشتر شده است و این وسایل به راحت تر شدن زندگی افراد کمک زیادی کرده اند. محققان دانشگاه کارنگی ملون عقیده دارند دیوارها یک فضای سفید و بی استفاده هستند و آنها رنگی…