بروزنیوز – نقشه خوان

برچسب: نقشه خوان

افزوده شدن ویژگی جدید به گوگل مپس

نمايش سرعت مجاز امكان ديگري است كه در گوگل مپ فراهم شده است. نمايش سرعت مجاز امكان ديگري است كه در اواخر دي ماه به گوگل مپ اضافه شد. كاربرمي تواند با مراجعه به قسمت Navigation Setting اين ويژگي را فعال يا غير فعال كند. با فعال كردن اين قابليت سرعت حركت خودرو نمايش داده مي شود. نمايش سرعت مجاز…