بروزنیوزآستروسیت ها Archives | بروزنیوز

برچسب: آستروسیت ها

ساخت سلول های مغزی

آستروسیت ها آستروسیت ها تاثیر به سزایی در مریضی های نورودژنراتیو دارند. در شیوه نوین تایم لازم جهت ساخت سلول ها از چند ماه به 2هفته افت پیدا کرده است. نتیجه های این بررسی در ژورنالNature Methods انتشار داده شده‌. هنریک آلینیوس که نقش راهنمای این پژوهش را به عهده داشته است، می‌گوید: این به این معنی است که پژوهش تاثیر آستروسیت‌ها در مریضی…