بروزنیوزTerminator 2: Judgment Day Archives | بروزنیوز

برچسب: Terminator 2: Judgment Day

“فرشتگان و شیاطین” نگارشی از ۱۲ نبرد برتر تاریخ سینما میان قهرمانان و تبهکاران

یک قهرمان یک تبهکار را کامل می کند، و برای موجود شرور چه کسی بهتر از یک قهرمان؟! این دو جزء، جدایی ناپذیر اند. نبرد شیاطین و فرشتگان، قهرمانان و تبهکاران، جنایت و نجات، خوب ها در مقابل بدها، همیشه یکی از موضوعات اصلی نه تنها در غالب سینما بلکه در تمام ابعاد زندگی انسان ها را تشکیل می داده.…